Manifesto Pakatan Rakyat PRU13 – Melibatkan kemudahan kesihatan / perubatan.

Antara intipati yang dapat dilihat dari manifesto pakatan rakyat yang mempunyai hubung kait dengan perubatan ialah JAMINAN KEMUDAHAN KESIHATAN ASAS PERCUMA.Pakatan Rakyat menyatakan setiap rakyat Malaysia berhak pergi ke mana-mana hospital kerajaan bagi mendapatkan kemudahan kesihatan yang percuma dan cekap.Berikut merupakan sedikit sebanyak ringkasan berkaitan hal tersebut:

manifesto

1. Menolak sebarang usaha untuk mengenakan cukai kesihatan seperti yang dicadangkan melalui 1Care

2. Menjamin kemudahan kesihatan percuma kepada semua rakyat Malaysia melalui hospital kerajaan, sementara memberi galakan sepenuhnya kepada sektor swasta menawarkan khidmat kesihatan pada kadar yang berpatutan

3. Menawarkan perkhidmatan wad percuma kepada semua rakyat di semua hospital kerajaan dengan menghapuskan bayaran wad Kelas 2 dan Kelas 3

Continue reading