kita mana boleh kahwin!anti ikut jemaah lain,ana ikut jemaah lain

 

tudong_beyondfacevalue

FIKRAH KITA BERBEZA?

‘’Ana tengok anta ni masih tak dapat bagi komitmen 100% kepada fikrah yang kita pegang’’

‘’Fikrah aku dengan ko berbeza,kita mana boleh bekerjasama’’

‘’Fikrah aku lebih baik dari fikrah ko!’’

‘’Kita mana boleh kahwin,ana ikut jemaah lain,anti ikut jemaah lain’’

    Di atas adalah ungkapan-ungkapan yang sering digunakan.Ungkapan yang pada pendapat aku perlu diperbetulkan kerana lebih menjerumuskan ke arah perpecahan dan bukannya kea rah kesatuan.’’Perbezaan fikrah’’ yang sering diperdebatkan bukanlah disebabkan oleh ‘’perbezaan fikrah Islamiah’’ tetapi disebabkan oleh oleh ‘’perbezaan fikrah jemaah’’.’’Perbezaan fikrah jemaah’’ tersebut hanyalah disebabkan oleh ‘’sedikit perbezaan dalam cara kerja(cara berdakwah)”.

    Sudah menjadi kebiasaan juga,yang sering membangkitkan perkara tersebut kebiasaannya hanyalah ‘’pihak-pihak bawahan’’ dan bukannya ‘’orang-orang atasan’’ jemaah-jemaah tersebut.Kelakuan orang-orang  bawahan tersebutlah yang sering memeningkan pihak atasan. J

BUKAN SEBAB PERPECAHAN

  Sedikit perbezaan dalam cara kerja tidak perlulah dilihat sebagai satu sebab yang membawa kepada perpecahan.Namun jadikan sedikit perbezaan ini sebagai satu rahmat yang mampu menutupi dan melengkapi kelemahan yang ada.Saling melengkapi di antara satu sama lain.

  Tidak perlulah menjatuhkan,memburukkan atau terus-terusan memperbesarkan perkara-perkara tersebut.Tidak perlulah menyebarkan kelemahan-kelemahan pihak lain dan teruslah memantapkan strategi serta memperkasakan tenaga kerja yang sedia ada.

FIKRAH PERJUANGAN ISLAM

 Perjuangan  Islam pada  hari  ini merupakan warisan perjuangan  dari  Rasulullah  SAW.  Semasa  hayatnya, baginda telah melaksanakan  tugas  perjuangan  dengan  penuh tabah dan ketaqwaan.  Apa yang  diimpikan oleh baginda tidak lain ialah untuk mempastikan Islam terus terbela, berkembang dan memerintah dunia ini. 

MANHAJ PERJUANGAN ISLAM

Fikrah perjuangan Islam merujuk kepada manhaj (sistem) perjuangan Islam yang menepati ciri-ciri Islami. Perjuangan Islam adalah bermatlamat untuk menegakkan u’budiyyah kepada Allah dan menolak toghut sepenuhnya. Proses perjuangan ini hendaklah dilaksanakan mengikut manhaj yang mengandungi ciri-ciri yang tertentu iaitu:

a. Rabbaniyyah

b. Syumuliyyah

c. Inqilabiyyah

d. ‘Alamiyyah

PRINSIP-PRINSIP UMUM DALAM MANHAJ PERJUANGAN ISLAM

Dalam Sirah Rasulullah SAW, terdapat pelbagai bentuk tindakan yang telah dilakukan untuk mencapai matlamat menegakkan Daulah Islamiyyah. Berikut adalah beberapa prinsip umum dari perjuangan Rasulullah SAW:

a) Risalah Dan Jalan Penyampaian Yang Jelas

b) Bergerak Mengikut Kemampuan

c) Melaksanakan Hazar (Waspada)

d) Menimbang Kemaslahatan Dakwah Demi Tuntutan Syari’at

     Apa yang aku gariskan di atas hanyalah rangka ringkas tanpa huraian yang panjang lebar.Bagi mengetahui huraian yang lebih lanjut,perkara tersebut bolehlah dicari dan dirujuk dengan inisiatif sendiri.

      Berpandukan kepada maksud umum syari’at Islam ini, maka setiap tindakan yang dilakukan hendaklah menetapi dua prinsip khusus iaitu menolak kemudharatan dan menghilangkan kesempitan. Untuk menepati prinsip ini, Harakah Islamiyyah hendaklah melaksanakan amar ma’aruf nahi mungkar dalam masyarakat dengan menekankan dua faktor penting iaitu berhikmah dalam segala tindakan dan mengambil kira waqi’ (keadaan semasa).

BERLAINAN JEMAAH?

  Berlainan jemaah bukanlah satu sebab yang perlu digunakan bagi mencetuskan perpecahan.Jadikan perkara tersebut sebagai satu rahmat yang melengkapi kekurangan yang ada.Tidak perlulah bermasam muka,tuduh menuduh dan berebut mad’u  yang seterusnya akan hanya menyumbang kepada perpecahan.

 

 

 

One thought on “kita mana boleh kahwin!anti ikut jemaah lain,ana ikut jemaah lain

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s